OSA JA TERVIK O Tooted ja Seemnekartul Kontakt


 

GMO SORTIDEST

Prindi Home
 

SEEMNEKARTULI KASVATAJAD PEAVAD GMO-SORDID ERALDAMA

Toidukaubandus esitab seemnekartuli kasvatajatele nõudmise - Amflorast tuleks hoiduda.

Seoses GM-sordi AMFLORA lubamisega turule on kartulisektor tugevama jälgimise all: toiduainete jaekauplused on juba mitu aastat nõudnud kinnitust selle kohta, et tooted (nii värske toidukartul kui ka töödeldud kartul) ei ole geneetiliselt muundatud. Ärevust on suurendanud asjaolu, et sordiaretusettevõtte BASF Plant Science seemnetes leidis sellel aastal aset sortide segunemine turul keelatud AMADEAGA. Seetõttu tuleb geneetiliselt muundamata ja muundatud sortide eraldamisele suurt tähelepanu pöörata.

UUED NÕUDED

Agrarzeitungi küsitlus näitab, et GM-sortide eraldamise osas tavasortidest on kartulikasvatusettevõtted ühel meelel. Siiski puudub üldine reeglistik ja meetod eraldatuse tagamiseks. Iga sordiaretaja ja kartulikasvataja toimib isemoodi. EUROPLANT PFLANZENZUCHT GmbH otsustas kõige kaugemale ulatuvate meetmete kasuks ja on kehtestanud oma taimekasvatuses ja seemne paljundajatele selged nõuded: nendes ei tohi GM-sorte üldse kasvatada. Lisaks peab paljundaja suutma tõendada, et hangib kartuliseemne ainult samasugustest ettevõtetest. Kasvataja ei tohi kasutada samu masinaid ettevõtetega, kes kasvatavad GM-kartuleid. Lisaks peab kasvataja suutma tõestada, et tema põldudel pole kasvatatud viimase viie aasta jooksul GM-kartuleid. Kaugus GM-kartuli põldudest peab olema vähemalt 300m.

EUROPLANT nõuab GM-kartulite ranget lahushoidmist ka laos ja töötlemisel. Seemnekartuli paljundamine ja kasvatamine müügiks tuleb tulevikus kõne alla ainult Europlanti nõusolekul ja üksnes juhul, kui kasvatamine toimub sama rangetel tingimustel. Europlanti seemnekartuli paljundajad peavad olema valmis tõestama, et kõik nõuded on täidetud. Europlant Pflanzenzucht GmbH tegevjuhi Jörg Eggersi arvates tuleb välistada kõik võimalused tavasortide segunemiseks GM-sortidega.   

Web2
 
Web disain